• 360 ° infračervený snímač
  • Quad element PIR senzor
  • X‑pásmový vysokofrekvenčný doppler senzor (HFD)
  • NO Form A suchý kontakt releový výstup
  • Možné nastaviť 4 úrovňe citlivosti HFD
  • Dva LED indikátory
  • Výstup sa spína keď pohyb zaznamenajú PIR aj HFD senzory
  • Pripája sa do digitálneho vstupu, ktorý sa nakonfiguruje ako stavový kontakt
  • Dokumentácia výrobcu je tu
  • Napájanie 24 VDC
  • PDF schéma zapojenia