Detektor prítomnosti sa spína iba pri zachytení pohybu obidvoma jeho senzormi. Vysoká citlivosť zaznamená aj malé pohyby a preto je tento detector vhodný aj pre ovládanie osvetlenia.

 • 360° infračervený snímač
 • Quad element PIR senzor
 • X‑pásmový vysokofrekvenčný doppler senzor (HFD)
 • NO Form A suchý kontakt releový výstup
 • Možné nastaviť 4 úrovňe citlivosti HFD
 • Dva LED indikátory
 • Výstup sa spína keď pohyb zaznamenajú PIR aj HFD senzory
 • Pripája sa do digitálneho vstupu, ktorý sa nakonfiguruje ako stavový kontakt
 • Dokumentácia výrobcu je tu
 • Napájanie 24 VDC
 • Schéma zapojenia