• 1 vstup pre meranie teploty
  • Komunikácia Modbus (ASCII, RTU)
  • Až 128 modulov v sieti RS485
  • Odporové teplomery: PT100, PT500, PT1000, NI100, KTY81-110 (2 a 3-vodičové)
  • Termočlánkové teplomery: J, K, T, N, S, R, B
  • 1 konfigurovateľný výstup PNP alebo NPN na 250 mA