Sériový Mbus / MeterBus konvertor.

  • Host pripojenie cez RS232 alebo RS485 až do 8 meracích zariadení / jednotkových zaťažení a 200 premenných
  • Komunikačná rýchlosť Mbus 300 – 38400 bps
  • Modbusové pripojenie cez RS232 (9600 – 57600 bps)
  • Mbus a Modbus sú galvanicky oddelené
  • Napájanie 24 VDC
  • Spotreba energie <2.5W
  • Pre konfiguráciu modulu budete potrebovať USB sériový konvertor, napríklad tento, a konfiguračný softvér výrobcu, download tu.