Host pripojenie s rozhraním MODBUS / RTU k systému DMX.

  • Host komunikácia cez RS232 alebo RS485 s protokolom MODBUS / RTU slave
  • Host prenosové rýchlosti: 9600, 19200, 38400 alebo 57600Bd, žiadna alebo vyrovnaná parita, 8 dátových bitov, 1 stop bit
  • Je podporovaná kompletná DMX sústava s 512 registrami DMX
  • DMX a sériové rozhranie RS232 / RS485 sú galvanicky oddelené
  • Pre konfiguráciu modulu budete potrebovať USB sériový konvertor, napríklad tento, a konfiguračný softvér výrobcu, download tu.