Host pripojenie s rozhraním MODBUS / RTU k zbernici DALI.

  • Host komunikácia cez RS232 alebo RS485 s protokolom MODBUS / RTU slave
  • Host prenosové rýchlosti: 9600, 19200, 38400 alebo 57600Bd, žiadna parita, 8 dátových bitov, 1 stop bit
  • Podporovaných je 64 DALI adries, 16 DALI skupín a 16 DALI scén
  • Rozhranie DALI a MODBUS je galvanicky oddelené
  • Pre konfiguráciu modulu budete potrebovať USB sériový konvertor, napríklad tento, a konfiguračný softvér výrobcu, download tu.