• LG Pi485 sa inštaluje na LG condenser
  • Vie ovládať do 16 LG split jednotiek
  • Pripája sa na zbernicový terminál na Core
  • Inštalačné inštrukcie sú tu