Keď vlhkosť prekročí interne definovanú hodnotu, senzor zopne bezpotenciálový výstup. Meranie vlhkosti sa teda pripája k digitálnemu vstupu. Meranie teploty sa pripája na teplotný vstup.

Vlastnosti

  • Meranie vlhkosti a teploty
  • Napájací zdroj pre vyhrievanie plochy senzora je 24 V / 2 W
  • Dĺžka kábla je 10m. Pri predlžovaní káble je potrebné zabezpečiť, aby celkový odpor neprekročil 10 Ohmov. Zodpovedá to napríklad 200m pri 1.5mm2 kábli.
  • Prevádzková teplota -20 do +70 °C
  • Ochrana IP68