Core je mozog systému. Je to Linuxový počítač. Vďaka Linuxu je možné, aby bol systém škálovatelný a aby podporoval rôzne pokročilé funkcie – vzdialené aktualizácie Coru a ostatných modulov, kopírovanie konfigurácie medzi modulmi a medzi projektami, cloudové zálohy a rýchly vývoj nových vlastností systému. Tri zbernicové terminály na Core sú konfigurovateľné pre TapHome internú zbernicu, Modbus alebo RS485 bez potreby dodatočných komunikačných brán.

Vlastnosti

 • Linuxový počítač
 • 3 univerzálne zbernicové terminály pre:
  • TapHome IO moduly. Jeden zbernicový terminál vie obsluhovať maximálne 32 zbernicových modulov. Príklad: 3 zbernicové terminály * 32 zbernicových modulov * 24 vstupov = 2304 vstupov; 3 * 32 * 12 = 1152 výstupov
  • RS485 zariadenia tretej strany, napr. certifikovaný alarm
  • ModBus RTU / TCP pre pripojenie zariadení tretích strán, napr. vzduchotechnické systémy
 • 2 vstupy pre NTC snímače teploty
 • 4 digitálne vstupy pre tlačidlá, stavový kontakt alebo vstup pre impulzný merač s frekvenciou 100 Hz na kanál, vzorkovacia frekvencia 200 Hz na kanál, trvanie impulzu >5 milisekúnd
 • 4 digitálne výstupy s otvoreným kolektorom, použiteľné napríklad pre termoelektrické hlavice či pomocné relé, max 0.6A pri 30VDC pre každý výstup. Napríklad, každý výstup vie zopnúť maximálne štyri termoelektrické hlavice 24VDC 3W.
 • Zbernicový kábel:
  • Maximálna dĺžka je 1200 metrov
  • Je možné inštalovať moduly vo všetkých topológiách – hviezda, séria, strom
  • Tienený kábel nie je potrebný
  • Odstup of silnoprúdových káblov sa nevyžaduje
  • Na koniec každej vetvy zbernice je potrebné pripojiť 100 Ohmový odpor, ktorý je v balení Coru
 • LAN port
 • Spotreba energie: 7W
 • Prevádzková teplota: 0 – 55 °C
 • na DIN lištu, 4 moduly
 • ID: TH-CORE-DIN
 • Výrobný proces je certifikovaný podľa TÜV SÜD ISO 9001: 2000
 • DWG file download
 • PDF schéma zapojenia

Certification Logos