Vlastnosti

  • 230VAC LED stmievanie
  • 8 kanálov
  • Max 200W pre každý kanál
  • Nábežná hrana / dobežná hrana sa nastavuje manuálne v aplikácii