Modul prekladá informáciu z teplotných senzorov a z tlačidlových vstupov do digitálnej zbernicovej komunikácie. Sériové zapojenie tlačidlových vstupov šetrí priestor v rozvádzači a stačí menej dátových káblov. Čo sa týka teplotných senzorov, je možné robiť inštalácie s takmer neobmedzeným počtom teplotných snímačov. Navyše odpadá citlivosť na dĺžku káblov a nedochádza ku rušeniu pri súbehu so silnoprúdovými káblami čo býva častý problém pri klasických analógových alebo 1-Wire senzoroch.

VLASTNOSTI

  • Vstup pre dva 5-15kOhm odporové snímače NTC
  • 4 digitálne vstupy konfirugovateľné pre tlačidlá, stavové kontakty, počítadlo impulzov
  • Vstup Log0: 0-7V, log1: 8-24V
  • Napájanie na 24VDC
  • Spotreba energie: 0.4W
  • Prevádzkova teplota: 0 to +55 °C
  • Výrobný proces je certifikovaný podľa TÜV SÜD ISO 9001: 2000
  • Schémy zapojenia sú tu
  • DWG knižnica je tu