Detektor prítomnosti

Detektor prítomnosti sa spína iba pri zachytení pohybu obidvoma jeho senzormi. Vysoká citlivosť zaznamená aj malé pohyby a preto je tento detector vhodný aj pre ovládanie osvetlenia.

Vlastnosti

  • Napájanie 24 VDC
  • 360° infračervený snímač
  • Quad element PIR senzor
  • X‑pásmový vysokofrekvenčný doppler senzor (HFD)
  • NO Form A suchý kontakt releový výstup
  • Možné nastaviť 4 úrovňe citlivosti HFD
  • Dva LED indikátory
  • Výstup sa spína keď pohyb zaznamenajú PIR aj HFD senzory
  • Pripája sa do digitálneho vstupu, ktorý sa nakonfiguruje ako stavový kontakt
  • http://www.irtec.com/en-irt/upload_files/058-36100-004_IM-EN_OS-361DT.pdf

Wiring schemes

Wiring schemes