Release 2017.1 – Oprávnenia

12. júna 2017

Najlepšie nastavenia oprávnení na trhu!

Oprávnenia (Permissions) umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a k smart rules. Napríklad servisná osoba môže chcieť obmedziť používateľov na vykonanie určitých zmien, ktoré môžu obmedziť funkčnosť systému.

Viac info tu.