Motor na otváranie okna

28. novembra 2017

V prípade, že nie ste šťastlivec vybavený rekuperáciou, motor môže pomôcť.

Poradie priorít pre vyhodnotenie Smart rules (inteligentných pravidiel) je magický trik spoločnosti TapHome, čo zjednodušuje komplexnú konfiguráciu.