Školenie v Budapešti

19. januára 2017

25 nových inštalačných partnerov sa prihlásilo na školenie TapHome v Maďarsku.

Veľké poďakovanie patrí nášmu distribútorovi Intelligens Futofolia, ktorí toto školenie zorganizovali.