TapHome v Iráne

1. decembra 2016

Dohodli sme spoluprácu s firmou Silver Automation. Výkonný riaditeľ je Ali Iranpour.

Silver Automation inštaluje building management systémy do všetkých typov budov.