Konfigurácia požadovanej hodnoty

28. novembra 2017

Pri nastavovaní požadovanej teploty v miestnosti – tzv. Žiadaná hodnota – môžete riešiť dve konfliktné požiadavky. Na jednej strane môže byť užitočné mať vykurovací alebo chladiaci výkon v súlade s vonkajšou teplotou. Na druhej strane možno budete chcieť takúto automatickú žiadanú hodnotu manuálne prepísať – napríklad počas noci. Ako to spraviť? V aplikácii TapHome je to jednoduché nastaviť.

  • Na hlavnom obrázku vľavo – Zelená – ekvitermická požadovaná hodnota
  • Žltá – pretože ekvitermická požadovaná hodnota je časovo obmedzená iba na deň, týždenný plán preberá
  • Červená – týždenný plán Boost udalosti (kúrenie na plný výkon)

Teploty na obrázkoch sú vysoké, pretože snímač teploty je priložený priamo na vykurovacie teleso, aby sa dosiahla najvyššia odozva. V budove s nulovou energiou nie sú uprednostňované zmeny vonkajšej teploty a požadovaných hodnôt.