Bezpečnostný smart rule

22. decembra 2017

Dva smart ruly boli redizajnované na novú kategóriu – takzvaný bezpečnostný smart rule. Sú to Obmedzovač teploty a Ochrana žalúzií pred silným vetrom.

Ak je podmienka pre bezpečnostný smart rule splnená – t.j. ak teplota podlahy presiahla maximálnu povolenú hodnotu alebo ak rýchlosť vetra prekročila maximálnu povolenú hodnotu – potom tieto smart ruly nemôžu byť ani prevážené manuálne ani iným smart rulom.