PROTOTYP: Snímač vlhkosti vzduchu na internej zbernici

7. októbra 2016

Dokonalý senzor pre stropné chladenie! Vďaka meraniu relatívnej vlhkosti vzduchu vie systém vypočítať teplotu rosného bodu a riadiť teplotu vody v chladiacich okruhoch.

Týmto spôsobom môžete získať väčší výkon z chladiaceho systému a zároveň eliminovať riziko orosenia.

Senzor vlhkosti sa pripája k internej zbernici TapHome. Vďaka tomu je meranie vlhkosti rozšíriteľné pre veľké budovy so stovkami takýchto senzorov. Samotný senzor je umiestnený na 10 cm flexibilnom pásiku s obvodmi pre jednoduchú a presnú inštaláciu.

Nový senzor vlhkosti bude k dispozícii do konca roka 2016.