Prototyp: 2 NTC / DI / DO

25. januára 2017

Modul pre fanúšikov zapájania do série.

  • 2 NTC vstupy pre teplomery
  • 2 digitálne vstupy
  • 2 digitálne reléové výstupy, každý 6A, spoločný potenciál
  • Napájanie na 24VDC

V predaji od Q1 2017. Viac info tu.