Limitné podmienky

15. augusta 2016

Možno budete chcieť nastaviť vaše motorizované okno tak, aby reagovalo na vonkajšie podmienky, ale nie v noci. Časť „ale nie“ – to je limitná podmienka.

Limitný stav môže byť definovaný ako:

  • Udalosť režimu Neprítomnosť
  • Vzorec
  • Časový obmedzovač