Prvá verzia produktu

2. júla 2013

Predpoklad: existuje mnoho vstupných / výstupných zariadení na trhu a mnoho otvorených protokolov pre komunikáciu medzi týmito zariadeniami. Čo však chýba je intuitívny softvér. Takto sme vytvorili náš prvý produkt – riadiaca jednotka pripojená na IO moduly tretích strán.

Postupom času sa ukázalo, že zariadenia tretích strán nie úplne zodpovedajú nášmu účelu, nemáme spôsob ako kontrolovať ich fungovanie a zákazníci nie sú ochotní platiť za softvér. Zmena prístupu bola potrebná.