Exponovať zariadenia

16. októbra 2017

Pri veľkých projektoch s viacerými riadiacimi jednotkami CORE je potrebné ich vzájomne prepojiť a mať tak jeden hlavný operačný systém.

Funkcia exponovať zariadenia vytvára IO moduly alebo virtuálne zariadenia jednej riadiacej jednotky, ktoré sa dajú nájsť na sieti Modbus. Keď sa pozriete na zoznam zariadení hlavnej riadiacej jednotky CORE, vyzerá to, akoby všetky tieto zariadenia boli pripojené alebo bežiace priamo v nej.