Digitálny výstupný modul rev1.4

20. júna 2016

12 DO Modul bol vylepšený z 12A na 16A s pevnými terminálmi.

Väčší výkon a menej miesta potrebného v rozvádzači.