CTO

2. januára 2015

Vítame Michala Dobrodenku, nášho nového technického riaditeľa (CTO) a starého známeho z predchádzajúcich firiem.

Michal je tretí prokurista a akcionár.