Aktualizácia softvéru Core

16. októbra 2017

Release 2017.1.6 prináša možnosť aktualizovať softvér Linux v Core cez aplikáciu. Je to obzvlášť užitočné, keď je potrebné aktualizovať projekt kvôli novým funkciám – novým inteligentným pravidlám (smart rules), či pre podporu nového hardvéru atď.

Internetové pripojenie pre aktualizáciu nieje potrebné – nový softvérový balík je uložený priamo v aplikácii TapHome a Core ho stiahne z aplikácie cez lokálnu sieť.

Aktualizáciu je možné vykonávať len ak máte práva servisného technika alebo admina.