Core rev1.4

29. septembra 2016

Nová riadiaca jednotka teraz obsahuje vstupy a výstupy potrebné na riadenie vykurovania alebo ventilácie v malom projekte.