Výstava v Maďarsku

1. apríla 2017

Dvaja z našich distribučných partnerov prezentovali TapHome na hlavnej stavebnej výstave Construma v Budapešti.

Architechnik sú experti na inteligentné systémy. Intelligens Futofolia predávajú elektrické vykurovacie fólie.