Pohybový senzor

Vlastnosti

  • Dual element PIR sensor
  • Algoritmus digitálnej detekcie pohybu zabezpečuje odolnosť voči interferenciám a falošným poplachom
  • Vymeniteľné Fersnelové šošovky a 3-kroková kontrola senzitivity
  • Detektor má vbudovanú pred-alarmovú funckionalitu a tamper vypínač na ochranu pred otvorením krytu
  • 24VDC zdroj
  • Dokumentácia výrobcu je tu