Vlastnosti

  • LG Pi485 sa inštaluje na vonkajšiu jednotku. Pre každú vonkajšiu jednotku je potrebná jedna karta.
  • Vie ovládať do 16 LG split jednotiek
  • Pripája sa na zbernicový terminál na Core