• Linuxový počítač
 • 3 univerzálne bus terminály pre:
  • TapHome IO moduly. Jeden bus terminál vie obsluhovať maximálne 32 zbernicových modulov. Príklad: 3 bus terminály * 32 zbernicových modulov * napr. 24 vstupov = 2304 vstupov; 3 * 32 * 12 = 1152 výstupov
  • RS485 zariadenia tretej strany, napr. certifikovaný alarm
  • ModBus RTU / TCP pre pripojenie zariadení tretích strán, napr. vzduchotechnické systémy
 • 2 vstupy pre NTC snímače teploty
 • 4 digitálne vstupy pre tlačidla, stavový kontakt alebo vstup pre impulzný merač s frekvenciou 100 Hz na kanál, vzorkovacia frekvencia 200 Hz na kanál, trvanie impulzu >5 milisekúnd
 • 4 digitálne výstupy s otvoreným kolektorom, použiteľné napr. pre termoelektrické hlavice či pomocné relé, max 0.6A pri 30VDC pre každý výstup
 • Maximálna dĺžka zbernicového kábla je 1200 metrov. Zbernicový kábel je možné inštalovať vo všetkých topológiách – hviezda, séria, strom.
 • LAN port
 • Spotreba energie: 7W
 • Prevádzková teplota: 0 – 55 °C
 • na DIN lištu, 4 moduly
 • ID: TH-CORE-DIN
 • Výrobný proces je certifikovaný podľa TÜV SÜD ISO 9001: 2000
 • DWG file download
 • PDF schéma zapojenia

Certification Logos

358.80 €

Bez DPH 299.00 €