Už čoskoro – nové dashboardy

  • Rýchlejší prístup k akciám
  • Ľahšia organizácia položiek na viacerých dashboardoch
  • Prispôsobovanie pomocou zoznamov zariadení a pomocou malých alebo veľkých widgetov
  • Zóny a funkčné oblasti