Novinka: Dashboardy, zóny, kategórie

  • Zóny a kategórie Vám uľahčia orientáciu v ovládaných zariadeniach vo veľkom dome
  • Viaceré dashboardy Vám umožnia zamerať sa na dôležité zariadenia
  • Zoznam všetkých zariadení má teraz podrobnejšiu štruktúru