Tienenie

Žalúzie môžu byť integrované do systému kúrenia a chladenia.