Vetranie

Systém monitoruje kvalitu vzduchu a prispôsobuje intenzitu vetrania.