DALI Gateway

Vlastnosti

Ako dočasné riešenie do spustenia našej DALI brány používame Modbus - DALI bránu.

DALI Gateway