DALI Gateway

Vlastnosti

  • Jedna gateway môže ovládať až 64 ovládačov / svetiel DALI.
  • Podporované sú štandardy DALI 1.0, DALI 2.0, DALI DT6, DALI DT8.
  • Prenosové rýchlosti: 300 - 256 000 Bd, žiadna, párna alebo nepárna parita, 8 dátových bitov, 1 alebo 2 stop bity
  • DALI a Modbus sú galvanicky oddelené
  • Konfigurácia a testovanie modulu pomocou počítačového softvéru Resi MODBUSConfigurator

Súvisiace produkty