DALI Gateway

Vlastnosti

  • Pozostáva zo sériovej brány na zbernicu DALI, sú podporované štandardy DALI DALI 1.0, DALI 2.0, DALI DT6, DALI DT8.
  • Modul je DALI master, ktorý dokáže odosielať a prijímať všetky bežné DALI rámce, komunikáciu hostiteľa cez RS232 alebo RS485 s MODBUS / RTU slave alebo textovým protokolom ASCII
  • Prenosové rýchlosti hostiteľa: 300 - 256 000 Bd, žiadna, párna alebo nepárna parita, 8 dátových bitov, 1 alebo 2 stop bity
  • DALI a Modbus sú galvanicky oddelené
  • Konfigurácia a testovanie modulu pomocou počítačového softvéru Resi MODBUSConfigurator