Căutare
MENU
  • Expresii / Limbajul scriptului
  • Utilizatori și permisiuni
  • Backup, restaurare backup, resetare la setările din fabrică
  • Software release notes
  • 2017.1 - Expuneți dispozitivele

    În proiectele mari cu mai multe Core , este necesar să le conectați în rețea și să aveți o Core care funcționează ca master. Exemple ar fi etajele dintr-un hotel sau un turn de birouri unde ar putea fi potrivit să aveți o Core la fiecare etaj pentru a avea un anumit nivel de descentralizare.

    Funcția de expunere a dispozitivelor face ca modulele IO sau dispozitivele virtuale ale unui Core descoperite pe rețeaua Modbus backbone. Când priviți lista dispozitivelor master Core , se pare că toate aceste dispozitive sunt conectate sau rulează direct pe master Core .