Octombrie 2020 Apartamente în satul Demänova
Caracteristici
Încălzire zonată
116x Încălzire zonată
Ventilare
72x Ventilare
Iluminat
2x Iluminat
Monitorizarea energiei
107x Monitorizarea energiei

Reviews