Zoeken
MENU
  • Tik op Home-apps
  • Uitdrukkingen
  • Systeemarchitectuur per projecttype
  • Gebruikers en machtigingen
  • Temperatuursensor (NTC)


    MEASUREMENT DEVIATION DEPENDING ON THE CABLE TYPE AND THE CABLE LENGTH BETWEEN THE SENSOR AND THE INPUT MODULE

    X axis - temperature. Y axis - measurement deviation.