10 huisjes in Demänova Village, Slowakije

Maart 2020 10 huisjes in Demänova Village, Slowakije
Kenmerken
Verwarming controle
10x Verwarming controle
Boiler
10x Boiler
Verlichting
10x Verlichting
Veiligheid
10x Veiligheid
Sensoren
10x Sensoren
Energiemonitoring
10x Energiemonitoring
Water voorraad
10x Water voorraad
Installatie

MK alarm, s.r.o.