Privacybeleid Welkom en bedankt voor uw interesse in TapHome ("TapHome", "wij" of "ons"), onze website op taphome.com (de "Site") en alle gerelateerde websites, downloadbare software, mobiele applicaties (inclusief tablet-applicaties) en andere diensten die door ons worden geleverd, en alle andere communicatie met personen via schriftelijke of mondelinge middelen, zoals e-mail of telefoon. Dit Privacybeleid ("Beleid") beschrijft de informatie die we verzamelen op of via de Service, hoe we dergelijke informatie gebruiken en vrijgeven, en de stappen die we nemen om dergelijke informatie te beschermen. Door de Service te kopen of te gebruiken, accepteert u de privacypraktijken die in dit Beleid worden beschreven. Definities "Klant" betekent een klant van TapHome. "Klantgegevens" betekent persoonlijke gegevens, rapporten, adressen in elektronische vorm. "Gebruiker" betekent installatiepartner van TapHome, die primair de beperkte delen van de Service gebruikt om toegang te krijgen tot de Service in dergelijke hoedanigheid. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. "Openbaar gebied" betekent het gebied van de Service dat toegankelijk is voor zowel gebruikers, zonder in te loggen. "Beperkt gebied" betekent het gebied van de Service dat alleen toegankelijk is voor gebruikers en waar toegang vereist inloggen.

 1. De informatie die we over de service verzamelen We verzamelen verschillende soorten informatie van of via de Service. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door TapHome zijn in de eerste plaats dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de Service en dat de verwerking wordt uitgevoerd in het gerechtvaardigde belang van TapHome, die verder wordt uitgelegd in de sectie "Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen" van deze Het beleid. We kunnen ook gegevens verwerken na uw toestemming en er zo nodig om vragen. 2.1 Door de gebruiker verstrekte informatie. Wanneer u de Service gebruikt, kunt u deze verstrekken en kunnen we Persoonlijke gegevens verzamelen. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn naam, e-mailadres, postadres, mobiel telefoonnummer. Persoonlijke gegevens omvatten ook andere informatie, zoals een geografisch gebied, wanneer dergelijke informatie is gekoppeld aan informatie die een specifieke persoon identificeert. U kunt ons op verschillende manieren persoonlijke gegevens verstrekken via de Service. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert voor een account, gebruikt u de service of stuurt u ons klantgerelateerde verzoeken. 2.2 "Automatisch verzamelde" informatie. Wanneer een gebruiker de service gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van het apparaat van de gebruiker opnemen met behulp van verschillende soorten technologie, waaronder cookies, "clear gifs" of "web beacons". Deze "automatisch verzamelde" informatie kunnen het IP-adres of ander apparaatadres of ID, webbrowser en / of apparaattype, de webpagina's of sites die zijn bezocht vlak voor of net na het gebruik van de Service, de pagina's of andere inhoud die de Gebruiker bekijkt of op de Service gebruikt, en de datums en tijden van het bezoek, de toegang of het gebruik van de Service Deze informatie wordt verzameld van alle Gebruikers. 2.3 Geïntegreerde services. U kunt de optie krijgen om toegang te krijgen tot of u te registreren voor de Service door het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoorden voor bepaalde services die worden geleverd door derden (elk een "Geïntegreerde Service"), zoals door het gebruik van uw Google-account, of anders de mogelijkheid hebben om een Integrated Service te machtigen om Persoonsgegevens of andere informatie aan ons te verstrekken. Door ons te machtigen om verbinding te maken met een Integrated Service, machtigt u ons om uw naam, e-mailadres (sen), geboortedatum, geslacht, huidige stad, URL van profielfoto en andere informatie die de Integrated Service ons ter beschikking stelt, te openen en op te slaan. en om het te gebruiken en bekend te maken in overeenstemming met dit beleid. U moet uw privacy-instellingen op elke Integrated Service controleren om te begrijpen welke informatie die Integrated Service ons ter beschikking stelt, en indien nodig wijzigingen aanbrengen. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke Integrated Service zorgvuldig voordat u hun services gebruikt en verbinding maakt met onze Service. 2.4 Informatie uit andere bronnen. We kunnen informatie, waaronder Persoonsgegevens, verkrijgen van derden en andere bronnen dan de Service, zoals onze partners, adverteerders, ratingbureaus en Integrated Services. Als we informatie uit andere bronnen combineren of koppelen aan persoonlijke gegevens die we via de service verzamelen, behandelen we de gecombineerde informatie als persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid.
 2. Hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren bij het leveren van de Service en het uitvoeren van onze activiteiten, waaronder de volgende: 3.1 Bewerkingen We gebruiken de informatie - anders dan Klantgegevens - om alle functies van de Service te bedienen, onderhouden, verbeteren en bieden. We verwerken klantgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen van de betreffende klant of gebruiker. 3.2 Verbeteringen We gebruiken de informatie om de gebruikstrends en -voorkeuren van onze Gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de Service te verbeteren en om nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen. Als TapHome hiervoor klantgegevens moet verwerken, worden de gegevens alleen in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm gebruikt. 3.3 Communicatie We kunnen het e-mailadres of andere informatie van een Gebruiker - anders dan Klantgegevens - gebruiken om contact op te nemen met die Gebruiker (i) voor administratieve doeleinden zoals klantenservice, om inbreuk op intellectueel eigendom, schending van het recht op privacy of laster met betrekking tot de Klantgegevens aan te pakken of Persoonsgegevens die op de Service zijn geplaatst of (ii) met updates over promoties en evenementen, met betrekking tot producten en services die worden aangeboden door ons en door derden waarmee we samenwerken. U kunt ervoor kiezen om geen promotionele communicatie te ontvangen zoals hieronder beschreven onder "Uw keuzes". 3.4 Cookies en trackingtechnologieën We gebruiken automatisch verzamelde informatie en andere informatie die via de Service is verzameld via cookies en soortgelijke technologieën om: (i) onze Service te personaliseren, zoals het onthouden van de informatie van een Gebruiker zodat de Gebruiker deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens een bezoek of bij een daaropvolgende bezoeken; (ii) aangepaste advertenties, inhoud en informatie bieden; (iii) bewaken en analyseren van de effectiviteit van Service- en marketingactiviteiten van derden; (iv) de verzamelde statistieken van het sitegebruik bijhouden, zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina's; en (v) uw inzendingen, inzendingen en status bijhouden in eventuele promoties of andere activiteiten op de Service. 3.5 Analytics We gebruiken Google Analytics om de toegang tot en het verkeer te meten en te evalueren en gebruikersnavigatierapporten te maken voor onze servicebeheerders. Google werkt onafhankelijk van ons en heeft zijn eigen privacybeleid, dat we u sterk aanbevelen te bekijken. Google kan de via Google Analytics verzamelde informatie gebruiken om de activiteit van Gebruikers op onze Service te evalueren. We nemen maatregelen om de technische informatie te beschermen die wordt verzameld door ons gebruik van Google Analytics. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt op een need-to-know-basis om technische problemen op te lossen, de Service te beheren en bezoekersvoorkeuren te identificeren; maar in dit geval hebben de gegevens een niet-identificeerbare vorm. We gebruiken deze informatie niet om gebruikers te identificeren.
 3. Aan wie wij informatie vrijgeven Behalve zoals beschreven in dit Beleid, zullen we de Persoonlijke Gegevens of Klantgegevens die we in de Service verzamelen of opslaan, niet opzettelijk bekendmaken aan derden zonder de toestemming van de betreffende Gebruiker of Klant. We kunnen informatie bekendmaken aan derden als u hiermee instemt, en in de volgende omstandigheden: 4.1 Serviceproviders We werken met externe serviceproviders die voor ons website-, applicatie-ontwikkeling, hosting, onderhoud en andere services bieden. Deze derde partijen kunnen toegang hebben tot of Persoonsgegevens of Klantgegevens verwerken als onderdeel van het aanbieden van die diensten aan ons. Wij beperken de informatie die aan deze dienstverleners wordt verstrekt tot hetgeen redelijkerwijs noodzakelijk is voor hun functies en onze contracten met hen vereisen dat zij de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren. 4.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie We kunnen bepaalde automatisch verzamelde, geaggregeerde of anderszins niet-persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar stellen aan derden voor verschillende doeleinden, waaronder (i) naleving van verschillende rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; of (iii) om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze klanten, bepaalde programma's, inhoud, diensten en / of functionaliteit die beschikbaar zijn via de Service. 4.3 Wetshandhaving, juridisch proces en naleving We kunnen Persoonsgegevens of andere informatie vrijgeven als dit wettelijk vereist is of in goed vertrouwen dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, in reactie op een voor de rechter geldige gerechtelijk bevel, gerechtelijke of andere dagvaarding of bevel van de overheid, of om op andere wijze samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties. We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens of andere informatie waarvan wij geloven dat deze te goeder trouw geschikt of noodzakelijk is om (i) voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, misbruik of onwettig gebruik of activiteit. , (iii) ons onderzoeken en verdedigen tegen claims of aantijgingen van derden, (iv) de veiligheid of integriteit van de Service en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Service beschikbaar te stellen beschermen, of (v) onze eigendommen of andere juridische rechten, onze contracten afdwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen beschermen. 4.4 Verandering van eigendom Informatie over gebruikers, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden bekendgemaakt en anderszins worden overgedragen aan een overnemende partij, opvolger of cessionaris als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, evenals in geval van een insolventie, faillissement, of curatele waarin informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsactiva en alleen als de ontvanger van de Gebruikersgegevens zich verbindt tot een Privacybeleid dat in wezen consistent is met dit Privacybeleid. Klantgegevens kunnen fysiek of elektronisch worden overgedragen aan een overnemende partij of opvolger of cessionaris als onderdeel van een fusie, acquisitie, schuldfinanciering, verkoop van activa of soortgelijke transactie, evenals in geval van een insolventie, faillissement of curatele welke informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsactiva, met als enig doel om de werking van de Service voort te zetten, en alleen als de ontvanger van de Klantgegevens zich verbindt tot een Privacybeleid dat in wezen consistent is met deze Privacybeleid.
 4. Uw keuzes 5.1 Toegang, correctie, verwijdering We respecteren uw privacyrechten en bieden u redelijke toegang tot de Persoonsgegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de Services. Als u toegang wilt krijgen tot andere persoonlijke gegevens die we over u hebben, wilt openen of wilt wijzigen, of wilt vragen dat we informatie over u verwijderen of overdragen die we van een geïntegreerde service hebben verkregen, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet in het gedeelte 'Contact opnemen'. Ons 'sectie. Op uw verzoek zullen we elke verwijzing naar u verwijderen of blokkeren in onze database. U kunt uw accountgegevens en voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina Accountinstellingen op de Service te gaan. Houd er rekening mee dat hoewel wijzigingen die u aanbrengt, onmiddellijk of binnen een redelijke periode in actieve gebruikersdatabases worden weergegeven, we mogelijk alle informatie bewaren die u verzendt voor back-ups, archivering, preventie van fraude en misbruik, analyse, voldoen aan wettelijke verplichtingen, of waar we anderszins redelijkerwijs geloven dat we een legitieme reden hebben om dit te doen. U kunt weigeren bepaalde Persoonsgegevens met ons te delen, in welk geval wij u mogelijk sommige functies en functionaliteit van de Service niet kunnen bieden. U kunt te allen tijde op legitieme gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, behalve indien anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat uw recht op privacy verleend door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is geschonden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van TapHome op info@taphome.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten. Deze bepaling is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die deel uitmaken van klantgegevens. In dit geval is het beheer van de klantgegevens onderworpen aan het eigen privacybeleid van de klant en moet elk verzoek om toegang, correctie of verwijdering worden gericht aan de klant die verantwoordelijk is voor het uploaden en opslaan van dergelijke gegevens in de service. 5.2 Navigatie-informatie U kunt zich afmelden voor het verzamelen van navigatie-informatie over uw bezoek aan de Service door Google Analytics. 5.3 Afmelden voor commerciële communicatie Als u commerciële e-mails van ons ontvangt, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door de instructies in de e-mail te volgen of door een e-mail te sturen naar het adres in het gedeelte 'Contact'. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om geen commerciële e-mail van ons te ontvangen of de aard of frequentie van promotionele communicatie die u van ons ontvangt, anders duurt, kan het tot tien (10) werkdagen duren voordat wij uw aanvraag verwerken. Bovendien blijft u, zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van commerciële berichten van ons, administratieve berichten van ons ontvangen met betrekking tot de Service. TapHome heeft geen directe relatie met de klanten van de Klant of een derde wiens Persoonsgegevens het namens een Klant kan verwerken. Een persoon die toegang zoekt, of die corrigeert, wijzigt, onnauwkeurige gegevens verwijdert of toestemming voor verder contact intrekt, moet zijn of haar vraag richten aan de klant of gebruiker waarmee zij rechtstreeks te maken hebben. Als de klant TapHome vraagt om de gegevens te verwijderen, zullen we binnen dertig (30) dagen op zijn verzoek reageren. We zullen de toegang tot persoonlijke gegevens die we opslaan alleen verwijderen, wijzigen of blokkeren als we een schriftelijk verzoek ontvangen van de klant die verantwoordelijk is voor dergelijke persoonlijke gegevens, tenzij we een wettelijk recht hebben om dergelijke persoonlijke gegevens te bewaren. We behouden ons het recht voor om een kopie van dergelijke gegevens te bewaren voor archiveringsdoeleinden of om onze rechten in een rechtszaak te verdedigen. Een dergelijk verzoek met betrekking tot klantgegevens moet worden behandeld zoals aangegeven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' en moet voldoende informatie bevatten voor TapHome om de klant of zijn klant of derde partij te identificeren en de informatie die moet worden verwijderd of gewijzigd.
 5. Diensten van derden De Service kan functies of koppelingen naar websites en services van derden bevatten. Alle informatie die u op sites of services van derden verstrekt, wordt rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke services verstrekt en is onderhevig aan het beleid van deze exploitanten, indien van toepassing, met betrekking tot privacy en beveiliging, zelfs als deze via de Service worden geraadpleegd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van sites of services van derden waarnaar links of toegang worden geboden via de Service. We raden u aan meer te weten te komen over het privacy- en beveiligingsbeleid van derden voordat u hen informatie verstrekt.
 6. Privacyschild In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbindt TapHome zich ertoe klachten over onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. EU-burgers met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid moeten eerst contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TapHome op info@taphome.com. TapHome zal de principes van het privacyschild naleven voor alle verdere overdrachten van persoonlijke gegevens vanuit de EU, inclusief de bepalingen inzake verdere aansprakelijkheid voor overdracht.
 7. Op interesses gebaseerde advertenties Op interesses gebaseerde advertenties zijn het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en op verschillende platforms om de voorkeuren of interesses van een individu te voorspellen en om die persoon, of zijn / haar computer, smartphone of tablet, advertenties te leveren op basis van zijn / haar veronderstelde voorkeur of interesse afgeleid uit de verzameling van gegevens met betrekking tot die persoon of anderen die een vergelijkbaar profiel of vergelijkbare interesses kunnen hebben. We werken samen met verschillende derde partijen om te proberen de profielen te begrijpen van de personen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de TapHome-producten of -diensten, zodat we hen promotionele e-mails kunnen sturen of onze advertenties aan hen kunnen aanbieden op de websites en mobiel apps van andere entiteiten. Deze derde partijen omvatten: (a) advertentienetwerken, die informatie verzamelen over de interesses van een persoon wanneer die persoon een van zijn advertenties bekijkt of gebruikt; (2) attributiepartners, die de effectiviteit van bepaalde advertenties meten; en (3) zakelijke partners, die informatie verzamelen wanneer een persoon een van zijn advertenties bekijkt of gebruikt. In samenwerking met deze derde partijen verzamelen we informatie over onze klanten, prospects en andere personen in de loop van de tijd en op verschillende platforms wanneer zij deze platforms gebruiken of ermee communiceren. Individuen kunnen informatie rechtstreeks op onze Service of op platforms die door derden worden beheerd of door interactie met ons, onze advertenties of e-mails die zij van ons of van derden ontvangen, indienen. We kunnen speciale hulpmiddelen gebruiken die vaak voor dit doel worden gebruikt, zoals cookies, bakens, pixels, tags, mobiele advertentie-ID's, flash-cookies en vergelijkbare technologieën. We hebben mogelijk toegang tot databases met informatie die is verzameld door onze zakelijke partners. De informatie die wij of derden verzamelen, stelt ons in staat om te weten te komen welke aankopen de persoon heeft gedaan, welke advertenties of inhoud de persoon ziet, op welke advertenties of links de persoon klikt, en andere acties die de persoon onderneemt op onze Service, of in reactie op onze e-mails of wanneer u platforms van derden bezoekt of gebruikt. Wij, of de derde partijen waarmee we werken, gebruiken de verzamelde informatie zoals hierboven beschreven om de verschillende activiteiten en gedragingen van onze klanten, servicegebruikers en anderen te begrijpen. Wij, of deze derde partijen, doen dit om vele redenen, waaronder: om nieuwe of eerdere bezoekers van onze Service te herkennen; om meer gepersonaliseerde inhoud te presenteren; om nuttiger en relevantere advertenties te bieden - als we bijvoorbeeld weten welke advertenties u te zien krijgen, kunnen we proberen u niet dezelfde dezelfde te tonen; om bezoekers te identificeren op verschillende apparaten, verkoopkanalen, websites van derden en Service, of om gepersonaliseerde of gerichte advertenties en andere aangepaste inhoud weer te geven of te verzenden die meer gericht is op de waargenomen interesse van een persoon in producten of diensten die lijken op die wij aanbieden. Onze op interesses gebaseerde advertenties kunnen aan u worden gepresenteerd in e-mails of op platforms van derden. We kunnen deze advertenties over onze producten of diensten weergeven of commerciële communicatie rechtstreeks zelf of via deze derde partijen verzenden.
 8. Cookies van derden De wet vereist dat exploitanten van websites en online diensten bekendmaken of andere derden persoonlijk identificeerbare informatie over de online activiteiten van een persoon van hun site of dienst mogen verzamelen. We staan derden waarmee we een afzonderlijke overeenkomst hebben, toe om cookies en andere technologieën te gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Service. Deze derde partijen omvatten (1) zakenpartners, die informatie verzamelen wanneer u een van hun advertenties op de Service bekijkt of gebruikt; en (2) advertentienetwerken, die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u een van hun advertenties bekijkt of gebruikt. De informatie die door deze derde partijen wordt verzameld, wordt gebruikt om voorspellingen te doen over uw interesses of voorkeuren, zodat ze advertenties of promotiemateriaal kunnen weergeven op deze Service en op andere sites op internet die zijn afgestemd op uw zichtbare interesses. De zakelijke partners en advertentienetwerken die op interesses gebaseerde advertenties op de Services aanbieden, hebben beperkte toegang tot een kleine hoeveelheid informatie over uw profiel en uw apparaat, die nodig is om u advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw zichtbare interesses. Het is mogelijk dat ze deze kleine hoeveelheid informatie op andere sites of services hergebruiken. We delen geen informatie met deze derde partijen die u gemakkelijk zou kunnen identificeren (zoals e-mailadres); deze derde partijen kunnen echter toegang hebben tot informatie over uw apparaat (zoals IP- of MAC-adres). We hebben geen toegang tot of controle over de technologieën die deze derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen, en de informatiepraktijken van deze derden vallen niet onder deze Privacyverklaring. Anders dan zoals besproken in dit document, hebben wij geen controle over deze derde partijen. 10.1 De volgende soorten cookies worden in de service gebruikt: strikt noodzakelijke / essentiële cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze aangevraagde cookies kunnen geen services worden geleverd. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. prestatiecookies - Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina's krijgen. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren. functionaliteitscookies - Met deze cookies kan de website keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) onthouden en verbeterde, persoonlijkere functies bieden. Een website kan u bijvoorbeeld voorzien van lokale weerberichten of verkeersnieuws door de regio waarin u zich momenteel bevindt in een cookie op te slaan. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om diensten te bieden waar u om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het plaatsen van opmerkingen op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen, kan geanonimiseerd zijn en kan uw browse-activiteit op andere websites niet volgen. gedragsgerichte advertentiecookies - deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting- of advertentiecookies gekoppeld aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geboden.
 9. Privacy van minderjarigen en kinderen Onze service is niet gericht op kinderen jonger dan 18 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar zonder toestemming van de ouders. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Service op geen enkel moment of op een andere manier gebruiken of openen. Als we vernemen dat persoonlijke gegevens zijn verzameld over de Service van personen jonger dan 18 jaar en zonder verifieerbare toestemming van de ouders, zullen we de juiste stappen ondernemen om deze informatie te verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind jonger dan 18 jaar een account voor de Service heeft verkregen, dan kunt u ons op info@taphome.com waarschuwen en verzoeken dat wij de persoonlijke gegevens van dat kind uit onze systemen verwijderen. De Service is niet bedoeld om te worden gebruikt door minderjarigen en is niet bedoeld om inhoud te posten om openbaar of met vrienden te delen. Voor zover een minderjarige dergelijke inhoud op de Service heeft gepost, heeft de minderjarige het recht om deze inhoud te laten verwijderen of verwijderen met behulp van de verwijderings- of verwijderingsopties die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen". Houd er rekening mee dat, hoewel we deze verwijderingsmogelijkheden bieden, het verwijderen van inhoud mogelijk niet zorgt voor volledige of uitgebreide verwijdering van die inhoud of informatie.
 10. Gegevensbeveiliging We volgen algemeen aanvaarde industrienormen om de aan ons verstrekte informatie te beschermen, zowel tijdens de verzending als zodra we deze ontvangen. We handhaven passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking van de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles. We gebruiken SSL-technologie om gegevens te coderen tijdens verzending via openbaar internet, en we gebruiken ook beveiligingsfuncties op applicatielagen om persoonlijke gegevens verder te anonimiseren. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig. We kunnen de veiligheid van alle informatie die u ons verstrekt of opslaat in de Service niet garanderen of garanderen, en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet wordt geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of bestuurlijke waarborgen. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens zijn aangetast, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen'. Als we vernemen dat er sprake is van een inbreuk op het beveiligingssysteem, zullen we u en de autoriteiten op de hoogte brengen van het optreden van de inbreuk in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 11. Bewaring van gegevens We bewaren de persoonlijke gegevens die van een gebruiker zijn verzameld alleen zolang de account van de gebruiker actief is of anderszins gedurende een beperkte periode zolang we deze nodig hebben om de doelen te vervullen waarvoor we ze in eerste instantie hebben verzameld, tenzij anders wettelijk vereist . We bewaren en gebruiken informatie indien nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten als volgt af te dwingen: de inhoud van gesloten accounts wordt verwijderd binnen 3 maanden na de sluitingsdatum; back-ups worden 3 maanden bewaard; factuurinformatie wordt bewaard voor een periode van 7 jaar vanaf de verstrekking ervan aan TapHome in overeenstemming met de Slowaakse boekhoud- en belastingwetgeving informatie over juridische transacties tussen de klant en TapHome wordt bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf de verstrekking ervan aan TapHome in overeenstemming met de algemene verjaringstermijn voor civiele vorderingen in het Slowaakse algemene deel van de wet op het burgerlijk wetboek
 12. Instellingen Hoewel we u mogelijk toestaan om uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens te beperken, moet u er rekening mee houden dat geen beveiligingsmaatregelen perfect of ondoordringbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de Service. Bovendien hebben we geen controle over de acties van andere gebruikers met wie u ervoor kunt kiezen uw informatie te delen. Verder, zelfs nadat informatie die op de Service is gepost, is verwijderd, kunnen caching- en archiveringsservices die informatie hebben opgeslagen en kunnen andere gebruikers of derden de informatie die beschikbaar is op de Service hebben gekopieerd of opgeslagen. We kunnen en kunnen niet garanderen dat informatie die u op de Service plaatst of verzendt, niet door onbevoegde personen wordt bekeken.
 13. Gegevensoverdracht We kunnen persoonlijke gegevens die we via de Services verzamelen overdragen, verwerken en opslaan in gecentraliseerde databases die wereldwijd door cloudserviceproviders worden gebruikt. We zullen voldoen aan de AVG-vereisten die voldoende bescherming bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie vanuit Europa. We kunnen uw gegevens ook overdragen naar de VS, de EER of andere landen of regio's die door de Europese Commissie worden beschouwd als voldoende bescherming van persoonlijke gegevens in verband met opslag en verwerking van gegevens, het voldoen aan uw verzoeken en het uitvoeren van de Service.
 14. Gegevensbeheerder en gegevensverwerker TapHome bezit, beheert of stuurt niet het gebruik van Klantgegevens die zijn opgeslagen of verwerkt door een Klant of Gebruiker via de Service. Alleen de klant of gebruikers hebben recht op toegang tot, het opvragen van en het gebruik van dergelijke klantgegevens. TapHome is zich grotendeels niet bewust van welke klantgegevens feitelijk door een klant of gebruiker worden opgeslagen of beschikbaar worden gesteld aan de service en heeft geen directe toegang tot dergelijke klantgegevens, behalve indien geautoriseerd door de klant, of indien nodig om diensten aan de klant en zijn gebruikers te verlenen. . Omdat TapHome het gebruik van persoonlijke gegevens in de klantgegevens niet verzamelt of bepaalt en niet bepaalt voor welke doeleinden dergelijke persoonlijke gegevens worden verzameld, de middelen om dergelijke persoonlijke gegevens te verzamelen of het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens, TapHome handelt niet in de hoedanigheid van gegevensbeheerder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening (EU) 2016/679, hierna “AVG”) en heeft niet de bijbehorende verantwoordelijkheden onder de AVG. TapHome mag alleen worden beschouwd als een verwerker namens zijn klanten en gebruikers met betrekking tot klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten die onderworpen zijn aan de vereisten van de AVG. Behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, zorgt TapHome er niet onafhankelijk voor dat klantgegevens met persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in verband met de services worden overgedragen of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve aan externe onderaannemers die dergelijke gegevens namens TapHome kunnen verwerken in verbinding met TapHome's dienstverlening aan klanten. Dergelijke acties worden alleen uitgevoerd of geautoriseerd door de betreffende klant of gebruiker. De klant of de gebruiker is de gegevensbeheerder volgens de verordening voor alle klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten, wat betekent dat een dergelijke partij de manier beheert waarop dergelijke persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de bepaling van de doeleinden en middelen voor de verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Gegevens. TapHome is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Persoonsgegevens in de Klantgegevens of andere informatie opgeslagen op zijn servers (of de servers van zijn onderaannemers) naar goeddunken van de Klant of Gebruiker, noch is TapHome verantwoordelijk voor de manier waarop de Klant of Gebruiker verzamelt, behandelt openbaarmaking, verspreidt of verwerkt dergelijke informatie op een andere manier.
 15. Wijzigingen in dit beleid Als u de Service blijft gebruiken nadat het herziene Beleid van kracht is geworden, geeft dit aan dat u de huidige versie van het Beleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.
 16. Hoe kunt u contact met ons opnemen? Neem contact met ons op met vragen of opmerkingen over dit beleid, uw persoonlijke gegevens, ons gebruik en openbaarmakingsmethoden of uw toestemmingskeuzes per e-mail op info@taphome.com. Als u zich zorgen maakt of klachten heeft over dit beleid of uw persoonlijke gegevens, kunt u per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van TapHome op info@taphome.com.