Search
MENU
 • Expressions
 • System architecture by project type
 • Users and Permissions
 • Požiadavky na správne ovládanie zariadení

  Vodné kúrenie a chladenie (tepelné čerpadlo alebo boiler)

  • TapHome potrebuje komunikovať s tepelným čerpadlom (TČ) aby systém zistil informáciu o kúriacom alebo chladiacom móde. Viaceré tepelné čerpadlá podporujú Modbus protokol. Ak Modbus nie je dostupný, bezpotenciálové vstupy alebo výstupy by mali byť použité na detekciu módu. Ak má tepelné čerpadlo vstupy, TapHome riadi mód v TČ. Ak má TČ výstupy, tak TapHome cez ne dostane informáciu o aktuálnom móde.
  • Okrem určenia kúriaceho a chladiaceho módu, komunikácia s TČ nie je potrebná.
  • Inštalačná spoločnosť zodpovedná za vykurovací / chladiaci systém musí zaručiť dostatočný prietok v primárnom okruhu, ak sú všetky ventily zatvorené. Univerzálnym riešením je použitie hydraulického spínača.
  • TapHome funguje ako termostat - poskytuje zónovú reguláciu teploty.
   • Výstupné zariadenia TapHome prepínajú termoelektrické ventily vo vykurovacom / chladiacom rozdelovači. Medzi elektrickú rozvodnú skrinku a rozdeľovač odporúčame položiť kábel s viacerými žilami, aby všetky ventily v rozdeľovači boli spojené samostatnou žilou plus jedna spoločná žila na neutrál. Používajte termoelektrické ventily 230 VAC.
   • Dátový kábel FTP je potrebné natiahnuť z každej miestnosti do elektrickej rozvodnej skrine. Slúži na pripojenie snímačov teploty a / alebo termostatov.
  • Niekedy je potrebné regulovať obehové čerpadlo. Toto musí byť potvrdené u spoločnosti, ktorá dodáva vykurovací / chladiaci systém. Obehové čerpadlo je riadené reléovým výstupom na 12DO module. Relé sa zapne zakaždým, keď sa otvorí najmenej jeden ventil.

  Electrické kúrenie (odporové káble, fólie, infra panely)

  • Pred zakrytím podlahy umiestnite snímače teploty podlahy s minimálnou vzdialenosťou 1 m od steny.
  • Natiahnite jeden FTP kábel z elektrickej rozvodnej skrine do miestností. Jeden kábel vedie cez všetky miestnosti.
  • Napájacie káble na vykurovanie položte z elektrickej rozvodnej skrinky do každej miestnosti osobitne.

  Klimatizácia

  • Informujte sa u poskytovateľa klimatizácie, ktorá značka a model sa používa. Pre každého výrobcu / model sú k dispozícii rôzne riešenia.
  • Najjednoduchšie na ovládanie sú tieto značky:
   • LG je možné ovládať priamo cez RS485 (FTP kábel)
    • Kábel FTP je potrebné dotiahnuť z rozvodnej skrinky do vonkajšej jednotky.
    • Vonkajšia jednotka musí byť vybavená rozširujúcou kartou PI485 (k dispozícii na e-shope TapHome).
    • Všetky vonkajšie jednotky sú kompatibilné s PI485, s výnimkou najmenšej pre 2 vnútorné jednotky - MU15.
    • Viac info tu.
   • Daikin vie byť ovládaný cez lokálnu sieť
    • Komunikácia cez TCP / IP v lokálnej sieti (nie je potrebné pripojenie na internet).
    • Kompatibilné s vnútornými jednotkami podporujúcimi Daikin Online Controller
    • Viac info tu.

  Tienenie (žalúzie, rolety, tieniace clony, markízy)

  • Objednajte si žalúziové motory bez akýchkoľvek diaľkových ovládačov. Budete potrebovať iba holý motor (napr. Somfy WT) so štyrmi káblami - PE, N, Fáza hore, Fáza dole.
  • Do elektrického rozvádzača natiahnite samostatný napájací kábel od každého motora.
  • Dotiahnite dátový kábel FTP zo žalúziových tlačidiel z každej miestnosti osobitne do elektrickej rozvodnej skrinky.
  • Tlačidlá na ovládanie žalúzií by mal poskytovať elektrikár a nie dodávateľ tieniaceho systému, aby sa zabezpečilo, že tieto tlačidlá sú bezpotenciálové a teda kompatibilné s TapHome. Extra výhodou je, že tieto tlačidlá môžu byť v rovnakom dizajne ako ostatné tlačidlá / vypínače v budove.
  • Uistite sa, že jeden dátový kábel FTP je dotiahnutý na fasádu na okraji južnej / západnej strany domu, kde sa nachádza väčšina okien s tieňacou technikou.

  Osvetlenie

  • Dotiahnite samostatný dátový kábel FTP z každého prepínača v každej miestnosti do elektrickej rozvodnej skrinky.
  • Káble z elektrickej rozvodnej skrinky dotiahnite priamo ku svetlám. Na každý okruh svetieľ jeden silnoprúdový kábel (CYKY 3x 1,5)

  Vetranie

  • Dátový kábel FTP natiahnite medzi rozvádzač a rekuperačnú jednotku.
  • Preferovaná komunikácia so rekuperáciou je pomocou protokolu Modbus.
  • Použitie senzora CO2 nie je potrebné na ovládanie, poskytuje však informácie na presnejšie vetranie. Senzor CO2 môže byť zabezpečený ventilačným systémom alebo aj systémom TapHome.

  IP kamery / CCTV

  • Kamery musia podporovať komunikačný protokol Onvif.
  • TapHome neposkytuje žiadne ukladanie nahrávok, iba stream videa v reálnom čase prostredníctvom aplikácie TapHome.

  Video vrátniky

  • Video vrátniky musia podporovať komunikačný protokol SIP
  • LAN kábel musí byť dotiahnutý z routeru do vrátnika. Ďalší kábel je potrebný na napájanie vrátnika, ak nie je napájaný z PoE.
  • Niektoré video vrátniky zabezpečujú ovládanie brán / dverí a svetiel. Ak to nie je zabezpečené vrátnikom, je potrebné dotiahnuť z každého rozvádzača do každého ovládaného zariadenia dve samostatné žily.