Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Software release notes
 • MQTT Broker

  MQTT Broker je služba pro správu MQTT komunikace mezi zařízeními. Broker lze spustit na externím stroji nebo přímo na řídící jednotce TapHome.

  Jak aktivovat MQTT Broker v TapHome

  1. Přejděte do Nastavení - > Hardware a poté vyberte možnost MQTT Broker.
  2. V nastaveních MQTT Brokeru může uživatel zadat informace, jako je číslo portu, předpona ID klienta, uživatel a heslo.
  3. Po zadání těchto informací a uložení nastavení je MQTT Broker připraven k použití. Konfigurace komunikace MQTT je definována v Hardware - > Packet parser.

  400400