Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • Použití převodníku PWM na výstupní napěťový signál 0-10V

    V případě centrálního řízení osvětlení ve větších prostorách a průmyslových objektech, lze použít i regulátory se vstupním ovládacím napětím 0-10V. K tomuto účelu můžete přímo použít modul 4AO.

    V případě, že potřebujete pouze jeden řídící signál, lze použít jednoduchý převodník PWM/Uout 0-10V z naší nabídky. Převodník nepotřebuje externí zdroj napájení a kalibrace systému je poměrně jednoduchá.