Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Software release notes
  • Optická izolace sběrnice

    Linkové vedení lze oddělit i obousměrným optickým oddělovačem. Tak vznikne plnohodnotné galvanické oddělení dvou napájecích soustav. Oddělovač je osazen také základní přepěťovou ochranou typu D, která je určena pro datové přenosy sběrnice RS-485, případně Modbus. Oddělení tohoto typu doporučujeme vždy tehdy, když je vedena kabeláž v místech, kde by mohlo dojít k jejímu mechanickému poškození. Tímto způsobem vzniká i možnost přímé indukce napětími na soustavy. Třeba si ale uvědomit, že oddělovač sběrnice nesplňuje plnohodnotně funkci přepěťové ochrany. Oddělovač sběrnice izoluje master a slave mezi sebou, ale nesvede naindukované napětí oproti svorce PE/PEN.

    Oddělovač sběrnice je dobré použít k posílení signálu, jako tvarovač signálu na dlouhých sběrnicích, respektive i tam, kde na sběrnici z neidentifikovatelného důvodu vznikají zpětná vlnění napětí na datových kabelech, interference a odrazy.