Vyhledávání
MENU
 • TapHome Apps
 • Výrazy
 • Architektura systému podle typu projektu
 • Uživatelé a oprávnění
 • Smart Rules – Obecné představení

  Smart rules v TapHome jsou různé algoritmy, které definují vztah mezi vstupem a výstupem tím, že přesně určují, za jakých okolností na vstupní straně sa provede definovaná akce na výstupní straně, např. stisknutím tlačítka se rozsvítí světlo, překračující prahová hodnota CO2 přepne úroveň ventilace na maximum nebo se pošle hodnota z jedné proměnné do druhé

  Smart rules umístění v TapHome GUI

  Smart rules lze přidat v sekci Inteligentní pravidla v podrobném zobrazení jakéhokoli zařízení.

  480

  Zobrazení detailu zařízení Název zařízení s odpovídající zónou a kategorií

  Stav (hodnota) zařízení

  Sekce záznamů

  Seznam provedených akcí zařízení v čase

  Sekce Smart Rules

  Přidat nový Smart rule otevře seznam Smart Rules dostupných pro odpovídající zařízení

  Další možnosti

  Seznam Smart rules

  Základní seznam - poskytuje rychlý přístup k často používaným Smart rules pro vybrané zařízení

  Úplný (pokročilý) seznam - stisknutím tlačítka "Zobrazit vše" v základním seznamu - zobrazí se všechna dostupná Smart rules pro vybrané zařízení

  Seznam Smart rules podrobně

  Horní seznam - Tato Smart rules ovlivňují zařízení (např. Světlo). Když z tohoto seznamu přidáte inteligentní pravidlo, zařízení bude automaticky nastaveno jako výstup (aktuátor) v tomto Smart Rule. Ikona šipky vlevo směruje do zařízení

  Ikona zařízení - zobrazuje polohu zařízení mezi horním a dolním seznamem Smart rules

  Spodní seznam - pro tyto Smart rules zařízení funguje jako vstup. Přidáte-li Smart rule z tohoto seznamu, bude zařízení automaticky nastaveno jako vstup do daného Smart rule.

  Všimněte si, že logika popsaná výše je použita i ve slotech pro Smart Rules v detailním zobrazení zařízení.

  Ovlivněno - seznam vložených Smart rules, která ovlivňují zařízení. Zařízení je v těchto Smart rules výstupem (aktuátorem)

  Tlačítko pro vložení nového Smart rule

  Přiřazená Smart rules - seznam vložených Smart rules, kde zařízení funguje jako vstup

  3 tečky vpravo obsahují některé rychlé nástroje (přejmenovat, zakázat, duplikovat, změnit oprávnění a odinstalovat)

  Uvnitř Smart rule

  Název Smart rule, kliknutí vám umožní jej upravit

  Odinstalovat - odeberte (odstraňte) Smart rule. Po této akci následuje potvrzovací dialogové okno a potvrzení odstranění Smart rule navždy (není k dispozici vrácení zpět).

  Uložit - uloží Smart rule nebo uloží změny ve Smart rule

  Vstupní sekce - vybraná zařízení, která fungují jako vstup v aktuálním Smart rule

  Akce - sekce pro definování výstupu (aktuátoru) a příslušné akce

  Povolen - slouži na aktivaci/deaktivaci Smart rule. Smart rule není trvale odstranen, jenom dočasne vyřazen z funkce.

  Omezující podmínka

  Umožňuje dynamicky povolit nebo zakázat Smart Rule za zadaných podmínek.