Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • Hunter Douglas PowerView Hub

  Jak přidat zařízení PowerView Hub do aplikace TapHome


  1. Připojte zařízení PowerView Hub k místní síti. V aplikaci PowerView nastavte statickou IP adresu rozhraní (Hub->Hub Info->Static IP->Use Static IP=ON)
  2. V aplikaci Taphome vytvořte rozhraní Packet parser nebo otevřete stávající.
  3. Klikněte na tlačítko „Přidat ze šablony“ a vyberte šablonu PowerView Hub.
  4. Zjistěte IP adresu PowerView Hubu.
  5. Zadejte IP adresu.
  6. Klikněte na tlačítko „Vytvořit“.
  7. Zjistěte ID svých rolet zadáním adresy URL http://(IP_address)/api/shades v libovolném prohlížeči, kde (IP_address) je IP adresa vašeho PowerView Hub. Atribut „shadIds“ obsahuje ID.

  Příklad

  "shadeIds":[7348]

  Varování: v poli „shadIds“ může být více než jedno ID, pokud máte více rolet.


  1. Otevřete Nastavení služby vytvořeného zařízení v aplikaci TapHome.
  2. Zadejte ID číslo do pole ID zařízení.
  3. Uložte nastavení.
  4. Restartujte řídicí jednotku TapHome Core.