Bus Extender

Bus Extender přidává do systému 4 sběrnicové porty: 2 neizolované a 2 galvanicky izolované. Zároveň obsahuje USB port pro připojení dalších Extenderů. Všechny 4 porty zabezpečují RS485 komunikaci, která se používá na TapHome Bus, nebo Modbus RTU komunikaci.

Vlastnosti

  • Napájení: 15-24VDC
  • Bus 1, 2: neizolovaná RS485 sběrnice (A, B)
  • Bus 3, 4: galvanicky oddělená RS485 sběrnice (A, B, iGND)
  • Aktuální spotřeba bez zapojeného USB OUT: Max. 60 mA
  • Ambientní teplota: -20 - 80 °C
  • DIN rail, 2 moduly. Šířka 36mm, výška 59mm.

Instalační poznámky

Izolovaná sběrnice je nutná, je-li splněna alespoň jedna z podmínek:

  • Externí zařízení je napájeno z jiného zdroje bez galvanického oddělení (například rekuperační jednotka)
  • Při připojování sběrnicových zařízení, pokud kabel sběrnice jede mimo objekt kde je instalován Core (např. zahradní domek). V tomto případě je pro zařízení na izolované sběrnici třeba použít samostatný napájecí zdroj.

Pomocí USB portu lze zřetězit další USB zařízení, například Max. další 3 Bus Extendery.

Pokud je sběrnicový kabel příliš dlouhý a připojené moduly mají vyšší spotřebu, je kvůli poklesu napětí třeba použít izolovanou sběrnici (Bus 3, 4). Pro moduly s nízkou spotřebou a délkou kabelu do 150m může být použita neizolovaná sběrnice (Bus 1, 2).

Na izolovaných sběrnicích se doporučuje propojit i zemi, aby A a B byly na správném napěťovém potenciálu. Komunikace by měla fungovat i bez zapojení iGND.

Wiring schemes

Wiring schemes