Inštalačný návod

Inštalačný návod

POSTUP KONFIGURÁCIE

Akonáhle sú káble naťahané a všetky moduly sú pripojené, TapHome Support Team Vám môže pomôcť pri vašej prvej inštalácii. Obráťte sa na nás prostredníctvom support@taphome.com, alebo volajte na telefónne čísla technickej podpory uvedené na našej webovej stránke.

V prípade, že potrebujete vzdialenú pomoc pripojte router k internetu a pripravte si číselný kód uvedený na riadiacej jednotke. Náš tím podpory sa bude môcť prihlásiť na účet, ktorý nastavujete a tiež priamo na Linux v riadiacej jednotke Core. Otázky sa riešia prostredníctvom telefonického hovoru.

Pomoc na diaľku je bezplatná.

Ak uprednostňujete pomoc na mieste, rezervujte si termín s našim tímom podpory. Jeden z našich členov tímu bude pracovať s vami priamo na mieste projektu. Náklady na technickú podporu na mieste zahŕňajú 30 EUR / hodinu (vrátane cestovného času) + cestovné náklady.

PRED VAŠOU PRVOU INŠTALÁCIOU

 • Pre inštaláciu so systémom ANDROID si nainštalujte oficiálnu aplikáciu TapHome z obchodu Google Play.
 • Pre inštaláciu so systémom iOS si nainštalujte oficiálnu aplikáciu TapHome z obchodu App Store.
 • Ak chcete používať notebook na konfiguráciu, nainštalujte si bezplatný emulátor Android Bluestacks a nainštalujte oficiálnu aplikáciu TapHome z obchodu Google Play v rámci programu Bluestacks.
 • Spustite aplikáciu a vytvorte si účet. Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo. Všetky Vaše budúce zariadenia TapHome budú prepojené s týmto tzv. globálnym účtom.

NASTAVENIE NOVEJ LOKÁCIE

 • Prepojte Core pomocou LAN kábla s routerom WiFi. Odporúčame používať vlastný smerovač.  Ak na inštalácií nie je internet, nezabudnite pridať globálny účet do zoznamu používateľov, aby ste mohli neskôr získať prístup k lokalite. Pokyny na pridanie globálneho účtu do zoznamu používateľov nájdete v spodnej časti tejto stránky.
 • Po inštalácii môžete router odpojiť. Systém bude stále schopný ovládať teplotu a ďalšie zariadenia.
 • Ak je už v dome dostupná lokálna sieť zákazníka, je potrebné prepojiť zákaznícky router s Core.

PRIDÁVANIE BUS MODULOV

 • Klepnite na tlačidlo Menu a vyberte položku Nastavenia- Hardvér -TapHome Bus.
 • Zobrazia sa moduly na DIN lištu, ktoré sú pripojené ku Core káblom na zbernicu.

KONFIGURÁCIA VSTUPOV / VÝSTUPOV

 • Pre konfiguráciu výstupov, prejdite do ponuky Menu – Zariadenia a zvoľte modul Core12 DO, alebo 2NTC DI/DO Bus modul. Nastavte výstupnú konfiguráciu na možnosť Prepínač, ak má tento výstup ovládať ventily zapínania a vypínania, osvetlenie alebo iné spínané zariadenia. Pre konfiguráciu žalúzií, zmiešavacích ventilov alebo iných elektrických motorov striedavého prúdu prejdite nadol.
 • Pre konfiguráciu vstupov, prejdite do ponuky Menu – Zariadenia a zvoľte Core, 24 UI modul alebo 2 NTC 4 DI Bus modul. Vyberte si medzi tlačidlovým vstupom (vypínače, žalúziové ovládače), stavovým kontaktom (snímače pohybu, okenné kontakty), počítadlom impulzov (elektromery, vodomery) a v rámci 24UI modulu aj  analógovým vstupom 0-10v, či vstupom pre teplotné čidla NTC.
 • Po nakonfigurovaní vstupov ich môžete identifikovať tak, že prejdete do ponuky Menu – Zariadenia a klepnite na ikonu hodín v pravom hornom rohu. Je to funkcia Monitor. Keď stlačíte prepínač svetiel s pripojeným vstupom, zobrazí sa v zozname na obrazovke. Môžete premenovať vstup, aby ste ho mohli ľahko nájsť neskôr.
 • Výstupy a vstupy, ktoré nie sú nakonfigurované, sa nezobrazia v zozname Zariadenia v Menu.

ĎALŠIE KONFIGURÁCIE

TERMOSTAT

OVLÁDANIE ŽALÚZIÍ

SVETELNÉ SCÉNY

ROVNICE A VZORCE

NASTAVENIE RUČNÉHO OVLÁDANIA

PRIEČINKY NA PLOCHE

SPRÁVA UŽÍVATEĽOV

Správa užívateľov umožňuje definovať prístupové práva a povolenia pre rôzne typy užívateľov. Užívatelia môžu byť napríklad rodinní príslušníci, hostia v hoteli alebo nájomníci v administratívnej budove.

 • Užívateľ – Môže meniť hodnoty manuálne, ale nemá prístup k inteligentným pravidlám a nemá prístup k pokročilým nastaveniam zariadenia.
 • Správca – Môže pridať alebo odstrániť užívateľov, zmeniť základné systémové nastavenia.
 • Servis – nemá právo pridávať alebo odstraňovať užívateľov. Má prístup ku všetkým systémovým nastaveniam a konfigurácii. Úroveň služby používajú inštalační partneri.