Cloud

Cloud

 

taphome-cloud

 1. Pri stlačení vypínača informácie prejdú do centrálnej riadiacej jednotky. Core vyhodnotí, aký druh akcie sa má vykonať, napr. ktoré svetlo sa rozsvieti. Core potom pošle príkazy akčným členom na vykonanie akcie. Ak bola vykonaná akcia, Core ho zrkadlí do Cloudu, ak je k dispozícii internetové pripojenie. Keďže sa však celý proces vykonáva medzi vypínačom, riadiacou jednotkou Core a pohonmi, systém je úplne nezávislý od Cloudu. Výpadok internetu neovplyvňuje chod systému.
 2. To isté platí aj pri ovládaní systému pomocou smartphonu, ak je pripojený k rovnakej lokálnej sieti ako Core, k WiFi. Komunikácia v lokálnej sieti je zašifrovaná pomocou SSL – rovnakého štandardu, aký sa používa pri internetovom bankovníctve.
 3. Ak nie ste v budove, teda mimo lokálnej siete, Cloud je použitý ako most medzi smartfónom a Core.

Systém nie je závislý na cloude, jednoducho umožňuje jednoduchšie a bezpečnejšie ovládanie vzdialeného prístupu.

VÝHODY CLOUDU

 1. Nie je potrebné žiadne nastavenia IP adresy a nastavovanie routru
 2. Poskytovateľa internetu alebo routra je možné meniť bez nutnosti zmien v konfigurácií
 3. Najvyššia možná bezpečnosť, IP adresa zákazníka nie je viditeľná z internetu
 4. Dokonalá a celosvetová dostupnosť. TapHome používa spoločnosť Microsoft Azure, ktorá je jedným z najlepších poskytovateľov cloudu na svete.

TapHome poskytuje cloud zdarma.

Bezpečnosť

 • Komunikácia medzi aplikáciou a cloudom používa SSL enkrypciu. Tú istú enkrypciu používajú aj internet banking aplikácie.
 • Ak sa systém používa iba po lokálnej sieti bez pripojenia na internet, bezpečnosť je v réžii routra. Ak je WiFi správne nastavená, systém je zabezpečený.

ALTERNATÍVNE SCENÁRE PRIPOJENIA

Systém je možné ovládať viacerými spôsobmi bez použitia Cloudu.

 • Možnosť v routri nastaviť statickú IP adresu a pripojiť da pomocou služby Dyn DNS
 • Môžete použiť VPN
 • Riadiaca jednotka môže byť úplne odpojená od lokálnej siete a ovládanie bude priamo cez vypínače alebo Multi-zone Controller.