Multi-zónový ovládač

Multi-zónový ovládač pre manuálne ovládanie.

238.80 €

Without VAT 199.00 €

Details

  • Doplnkový ovládač v prípade, že sa vyžaduje fyzické zariadenie
  • Funkčné oblasti: Vykurovanie, chladenie, kvalita vzduchu, skupiny žalúzií, svetelné scény, ventilátory
  • Zabudovaný senzor priestorovej teploty
  • Terminál pre voliteľný podlahový senzor teploty
  • Terminál pre senzor relatívnej vlhkosti vzduchu
  • Možnosť ovládať až 10 funkcií, alebo zón kúrenia
  • Ovládanie a komunikácia po internej zbernici TapHome s káblovým napájaním
  • Spotreba energie
  • Inštaluje sa do ku krabice ako vypínač
  • Konfigurácia cez aplikáciu v smartphone